Ramalan : Apabila Telinga Berdenging

ramalan-jawa

Kotaria.com – Kehidupan tidak luput dari benar dan salah, kehidupan tidak lepas dari keberuntungan dan kesialan, banyak sekali apa yang mengiringi perjalanan hidup sesorang, dimana dilingkungan tempat tinggal menganut mitos, tradisi bahkan keyakinan.

Terkadang seseorang percaya dan tidak percaya banyak digunakan orang untuk mengambil sebuah keputusan, semisal cari rumah menghadap kemana, jumlah anak tangga, jumlah pintu, letak dapur, dan lain-lain. Bahkan tanggal lahir seseorang (weton) dijadikan patokan untuk mendapat jodoh yang sesuai. Terlalu banyak ‘ajaran’ dan ‘tradisi’ seorang lelulur yang boleh di percayai boleh tidak, kembali ke individu seseorang.

Disini salah satu ramalah apabila telinga kanan atau kiri kita berdengin/bunyi.

Apabila telinga sebelah kanan berdenging antara

pukul 06-07 pagi hari
bermakna akan mendapat kabar buruk.

pukul 07 – 08 pagi hari
bermakna akan difitnahkan orang yang menjadikan guncingan orang.

pukul 08 – 09 pagi hari
bermakna akan berencana pergi jauh dan entah itu sendiri atau bersama orang lain.

pukul 09 – 10 pagi hari
bermakna akan ada berita yang kurang menyenangkan tentang keluarga.

pukul 10 – 11 pagi hari
bermakna akan ada penghalang dari rencana perjalanan anda sebaiknya ditunda atau dibatalkan dulu.

pukul 11 – 12 siang hari
bermakna akan ada khabar yang kurang mengenakkan yang datangnya bersamaan dengan surat yang akan diterima dalam waktu dekat.

pukul 12 – 13 siang hari
bermakna akan ada saudara jauh yang datang dengan membawa cerita lama.

pukul 13 – 14 siang hari
bermakna akan ada ajakan maka-makan.

pukul 14 – 15 siang hari
bermakna akan ada sesuatu yang membahayakan anda dalam waktu dekat.

pukul 15 – 16 sore hari
bermakna akan ada berita dari keluarga yang entah itu yang menyenangkan atau menyedihkan.

pukul 16 – 17 sore hari
bermakna akan ada perjalanan jauh yang akan anda lakukan dalam waktu dekat.

pukul 17 – 18 sore hari
bermakna anda sedang menjadi pembicaraan banyak orang.

pukul 18 – 19 sore hari
bermakna akan ada sesuatu yang berharga pergi meninggalkan anda.

pukul 19 – 20 malam hari
bermakna akan mendapat berita buruk dari kalangan sendiri.

pukul 20 – 21 malam hari
bermakna akan ada keberuntungan yang besar untuk anda.

pukul 21- 22 malam hari
bermakna akan ada yang mengancam anda.

pukul 22 -23 malam hari
bermakna akan ada berita yang baik datang kepada anda.

pukul 23 – 24 malam hari
bermakna akan ada seseorang yang jatuh cinta.

pukul 24 – 01 pagi hari
bermakna akan ada sesuatu wejangan yang diberikan oleh orang tua.

pukul 01- 02 pagi hari
bermakna akan ada perselisihan antara kerabat sendiri.

pukul 02- 03 pagi hari
bermakna segala perjalanan yang ada kerjakan akan selamat sampai tujuan.

pukul 03- 04 pagi hari
bermakna akan ada yang sesuatu yang hilang yang anda nilai sangat berharga.

pukul 04- 05 pagi hari
bermakna akan ada sesuatu yang merugikan anda jika anda seorang pekerja anda akan diberi peringatan dari pimpinan.

pukul 05- 06 pagi hari
bermakna akan ada orang yang akan mencelakakan anda.

Dan apabila telinga sebelah kiri berdenging antara

pukul 06-07 pagi
bermakna akan ada tamu yang menguntungkan dalam waktu dekat.

pukul 07-08 pagi
bermakna akan melakukan perjalan jauh dalam waktu dekat.

pukul 08-09 pagi
bermakna akan kedatangan keluarga dekat.

pukul 10-11 pagi
bermakna akan selamat dalam perjalanan yang akan datang.

pukul 11-12 siang
bermakna akan kedatangan keluarga dari seberang lautan.

pukul 12-13 siang
bermakna akan terserang penyakit dalam waktu dekat.

pukul 14-15 siang
bermakna akan kedatangan tamu.

pukul 15-16 sore
bermakna akan bepergian jauh baik beurusan usaha atau urusan kerja, sendiri atau bersama-sama.

pukul 17-18 sore
bermakna dalam waktu dekat akan mendapat keuntungan besar bagi usaha dagang yang dirintis dan dalam waktu dekat akan naik pangkat bagi pekerjaan.

pukul 19-20 malam
bermakna akan menerima pernyataan cinta dari seseorang dalam waktu dekat ini.

pukul 21-22 malam
bermakna akan menerima undangan perkawinan dari teman dekat.

pukul 22-23 malam
bermakna akan kedatangan pencuri.

pukul 23-24 malam
bermakna akan menghadapi penghalang dalam mengurus perkara yang sedang dihadapi.

pukul 00- 01 dini hari
bermakna semua cita-cita akan yang direncanakan akan segera tercapai.

pukul 01- 02 dini hari
bermakna akan menerima kabar yang sangat menyenangkan.

pukul 02- 03 dini hari
bermakna akan ada perseturuan dalam keluarga.

pukul 04- 05 pagi hari
bermakna and akan mendapat usaha pekerjaan baru.

pukul 05- 06 pagi hari
bermakna akan ada musyawarah dan mufakat dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh anda sebagai jalan keluarnya.